Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2009

Administratie der directe belastingen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie der directe belastingen (sector invordering) benoemd op 1 juli 2009 in ee(...) Nom et initiales des

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003322
pub.
07/09/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Administratie der directe belastingen (sector invordering) Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie der directe belastingen (sector invordering) benoemd op 1 juli 2009 in een betrekking waaraan de titel van Directeur bij een fiscaal bestuur (klasse A3) is verbonden, in de standplaats vermeld naast hun naam in kolom nr. 3 :

Nom et initiales des prénoms Naam en beginletters der voornamen

Titre actuel Huidige titel

Résidence Standplaats

1

2

3

DETILLOUX, M.J.Y.G. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

Direction régionale Liège recouvrement - district Namur

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie Luik invordering - district Namen

GILLARD, E.J.J.G. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

Direction régionale Charleroi - recouvrement - district Charleroi

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie Charleroi invordering - district Charleroi

BOIY, R.L.M. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

Direction régionale Anvers recouvrement - disctrict B

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie Antwerpen invordering - district B

VLAEMINCK, C.A. Inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

Direction régionale Louvain recouvrement - district Louvain

Eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur

Gewestelijke directie Leuven invordering - district Leuven

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^