Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de mandaten van

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003397
pub.
28/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2009, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de mandaten van de heren Jan Smets en Jean Hilgers, als leden van het Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten verlengd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^