Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt Bij hetz

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022065
pub.
26/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Falez, F., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Berkein, Ph., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Falez, F., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^