Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor radiotherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022071
pub.
27/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor radiotherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden van het Paritair comité voor radiotherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging : de Mevrn. Borms, M., Gilsoul, Fr., Henry, A.-R. en Herman, M.- L. en de heer Meyskens, J., in de hoedanigheid van werkende leden, voor een termijn van vier jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^