Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, worden benoemd in de hoedan de here

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022073
pub.
03/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, worden benoemd in de hoedanigheid van leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf 30 september 2008 : de heren BRASSINNE, E., D'HOOGHE, S., DE SCHUTTER, A., GIJSEL, P., NOEL, J.-J., in de hoedanigheid van werkende leden; de heren BRIART, Chr., HAMBLOK, Th., ROUSSEAU, A., VAN GULCK, M., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd in de hoedanigheid van leden van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf de dag van deze bekendmaking : - de heer ROEGES, P., ter vervanging van de heer BERTINCHAMPS, D.; - de heer NEMETH, T., ter vervanging van de heer SCHIEMSKY, J.; - de heer WAUQUIER, J.P., ter vervanging van de heer VERMEEREN, L., in de hoedanigheid van werkende leden; - Mevr. VAN DOOREN, F., ter vervanging van de heer LEVA, D.; - de heer JACQUEMIN, B., ter vervanging van de heer HUNTJENS, P.; - de heer PEETERS, S., ter vervanging van mevr. WITTEBROOD, C.; - de heer VAN HOORNWEDER, J., ter vervanging van de heer WAUQUIER, J.-P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^