Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in w Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022075
pub.
02/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van plaatsvervangend lid bij de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Dekeyser, Chr. en aan de heer Cleymaet, R. Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Stuurgroep, als vertegenwoordigers van universiteiten, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2011 : - Mevr. Dekeyser, Chr., in de hoedanigheid van werkend lid; - de heren Schepers, E. en Vanobbergen, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, ter vervanging van respectievelijk Mevr.

Dekeyser, Chr. en de heer Cleymaet, R.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^