Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022081
pub.
27/02/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. De Rauw, M., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Fransman, I., benoemd bij genoemd comité, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de paramedische medewerkers, ter vervanging van de heer Carlier, Ph., overleden, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Miclotte, Ch., benoemd bij genoemd comité, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. De Rauw, M., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^