Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking A. bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022120
pub.
19/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden bij Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren : A. bij het paritair comité voor oftalmologie : - de heer RAUS, P., in de hoedanigheid van werkend lid;

B. bij het paritair comité voor inwendige geneeskunde : - de heren BOCKAERT, J.; HELLER, F. en KABANDA KANA, A., in de hoedanigheid van werkende leden;

C. bij het paritair comité voor psychiatrie : - de heer MAES, E., in de hoedanigheid van werkend lid;

D. bij het paritair comité voor klinische biologie : - de heren JEURISSEN, A.; PENDERS, J. en RUMMENS, J.-L., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

E. bij het paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde : - de heren DRUWE, P.; EL HADDAD, Ph.; VANSPRINGEL, G.; VERBEKE, J. en ZAHIR, S., in hoedanigheid van werkende leden;

F. bij het paritair comité voor geriatrie : - de heren BAEYENS, J.-P.; BERG, N.; CLAEYS, Ch.; DE COCK, L. en VANDENBROUCKE, M., in de hoedanigheid van werkende leden; - de dames BAEYENS, H. en DE LANDSHEERE, D. en de heer DE SMEDT, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden;

G. bij het paritair comité voor medische oncologie : - Mevr. FINET, C. en de heren BOLS, A.; VAN AELST, F.; VERHOEVEN, D. en VERHULST, D., in de hoedanigheid van werkende leden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^