Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking - Eervo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022152
pub.
31/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan Mevr. M. De Rauw; - wordt benoemd ten titel van werkend lid van hetzelfde Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de heer I. Fransman, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de paramedische medewerkers, ter vervanging van de heer Ph. Carlier, overleden, wiens mandaat hij zal voleindigen; - wordt benoemd ten titel van plaatsvervangend lid van hetzelfde Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Mevr. Ch.

Miclotte, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. M. De Rauw, wier mandaat ze zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^