Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, dat uitwerking Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022370
pub.
05/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2009, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Eeckhout, A., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde commissie : - Mevr. Vandenbulcke, I., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ter vervanging van Mevr. Eeckhout, A., wier mandaat zij zal voleindigen; - de heer Frère, J.-L., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

Van Der Auwera, C., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de Minister van Begroting en dit voor een termijn verstrijkend op 29 september 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^