Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 januari 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 200 wordt b

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029767
pub.
08/01/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, provinciaal, gemeentelijk, vrij en gesubsidieerd onderwijs. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt bevorderd tot Officier van de Leopoldsorde : De heer MOUSSIAUX Alain Werkleider op de « Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix » te NAMEN. Ranginneming als houder van dat nieuwe ereteken, op 15 november 2002.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer CLOES Marc Docent aan de « Université de Liège » Ranginneming op 15 november 2008.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heer BAUVOIS Michel Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Faculté Polytechnique de Mons » Ranginneming op 8 april 2008.

De heer BECKERS Yves Werkleider op de « Faculté Universitaires des Sciences Agronomiques de Gembloux » Ranginneming op 8 april 2006.

De heer BENJELLOUN Mohammed Werkleider op de « Faculté Polytechnique de Mons » Ranginneming op 8 april 2002.

De heer COCU Emile Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Faculté Polytechnique de Mons » Ranginneming op 8 april 2008.

De heer DECAMPS Daniel Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Faculté Polytechnique de Mons » Ranginneming op 8 april 2006.

De heer DELANGRE Hubert Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Faculté Polytechnique de Mons » Ranginneming op 8 april 2008.

Mme LOCHEN Marie-Christine Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Université de Liège » Ranginneming op 15 november 2008.

De heer RUBAN Didier, Fernand, Jacques, Meester-assistent op de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental » te DOORNIK. Ranginneming op 15 november 1998.

De heer VANCLAIRE Grégoire Eerstaanwezend eerste hoofd-gespecialiseerd beambte op de « Faculté Polytechnique de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2007.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^