Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009 : wordt aan de heer Marc Lagaert eervol ontslag verlee Word de heer

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009203615
pub.
05/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009 : wordt aan de heer Marc Lagaert eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding.

Word de heer Patrik Baeyens benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voormelde Kas, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de N.M.B.S. Holding, ter vervanging van de heer Marc Lagaert, wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^