Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2009

Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 wordt Mevrouw Delange Marianne, bestuurslid bij de Julie Renson Stichting, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij neemt haar rang in de Orde in Zij zal he

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009204699
pub.
19/10/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 wordt Mevrouw Delange Marianne, bestuurslid bij de Julie Renson Stichting, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Zij neemt haar rang in de Orde in op 2 mei 2007, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijke besluiten van 9 juni 2009 worden de hierna vermelde bestuursleden van de Julie Renson Stichting bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Verrycken Mariëtte, Voorzitster Zij neemt haar rang in de Orde in op 2 mei 2007, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Leopoldsorde Officier De heer Mattelaer Pierre, bestuurslid;

De heer Meurice Emile, bestuurslid;

De heer Van Der Beek Guy - Laurent, bestuurslid.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 2 mei 2007, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

De heer Igodt Paul, bestuurslid;

De heer Nelis Emmanuël, bestuurslid;

De heer Owieczka Jacques, bestuurslid;

Mevr. Poncin Corinne, ondervoorzitster;

De heer Willems Jan, bestuurslid.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 2 mei 2007.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^