Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, nr. 3, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen De heer CORNETTE, J.C.C., De (...) De heer GOOS, R.A.A., De heer HERREMERR

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003583
pub.
19/10/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010011089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Voorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010018093 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 05/03/2010 numac 2010200645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 19/05/2010 numac 2010200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging voor 2009 van de modaliteiten van type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 01/03/2010 numac 2010003086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme sluiten, nr. 3, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen (Buitendiensten) De heer CORNETTE, J.C.C., De heer DE GREVE, M.C., De heer GOOS, R.A.A., De heer HERREMERRE, P.L., directeurs bij een fiscaal bestuur.

Administratie der douane en accijnzen (Buitendiensten) De heer PATHO, W.G.J., De heer PEETERS, P.C.G., directeurs bij een fiscaal bestuur.

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de registratie en domeinen (Buitendiensten) Mevr. DE SLOOVERE, H.F.M., hypotheekbewaarder.

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de belasting over de toegevoegde waarde (Buitendiensten) De heer VAN DEN BRUEL, L.A.M., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur;

De heer SIAU, A.A.J., directeur bij een fiscaal bestuur.

Administratie van het kadaster (Hoofdbestuur) De heer DAEM, H.H.M., directeur.

Administratie van het kadaster (Buitendiensten) De heer MONTEYNE, J.H., directeur bij een fiscaal bestuur.

Officier Algemeen Secretariaat De heer DECLOEDT, P.G.A., informaticus.

Administratie der douane en accijnzen (Buitendiensten) De heer HAENEN, R.V.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur.

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de registratie en domeinen (Buitendiensten) De heer VAN HOLLE, J.P.J.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur.

Administratie van het kadaster (Buitendiensten) De heer BYLEMANS, J.P.M., De heer VERVOORT, A.M., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur.

Bij het zelfde besluit, worden benoemd : Ridder Algemeen Secretariaat Mevr. ROBBERECHTS, R.A.M.D., financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad).

Administratie der thesaurie De heer VANGOIDSENHOVEN, J.M., eerste attaché van financiën;

De heer DELODDER, K.I.R., eerstaanwezend adjunct-adviseur;

De heer CLAERHOUT, L.J.W., financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad);

De heer VAN DER AUWERA, F.P., technisch assistent.

Administratie der directe belastingen (Buitendiensten) Mevr. BRANTS, A.E.L., Mevr. DE CAT, C.M.A., Mevr. DEPREZ, I.M.H., Mevr. DE TROYER, A.P., Mevr. NAESSENS, A., De heer PASSCHYN, J.Y.M., De heer PLASKIE, D.J., De heer RYS, N.A.A., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur;

De heer SANNEN, P.H.J., inspecteur bij een fiscaal bestuur;

Mevr. SENECA, K.C.A., De heer VAN DIEST, E.V.J., Mevr. VAN LEUVEN, H.M.R., De heer VAN WOENSEL, J.F.J., De heer WILLEMKENS, W.P., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur;

Mevr. APPELMANS, F.M.U., De heer ARITS, D., De heer BOEY, R.H.S., Mevr. CLAES, N.B.L., Mevr. COELMONT, B.T.R., Mevr. DEMAN, N.C., Mevr. DE WILDE, E.J.M.F., Mevr. ELPERS, H.J.M., Mevr. EVERS, V.L.H., De heer LAMBRICHTS, N.J., Mevr. LAVREYSEN, A.C.S., De heer LINDEKENS, M.G.N., Mevr. MATTHIJS, C., Mevr. RUYSEN, C., Mevr. VAN DER PERRE, I.M.P.I., De heer VERHEYE, R.D.A., De heer WILLEMOENS, J.M.C., Mevr. WYNANTS, I., inspecteurs bij een fiscaal bestuur;

De heer BIELEN, V.W., De heer BOEYKENS, W.G.F., Mevr. BURM, L.O.C., Mevr. DECORTE, A.M.O., Mevr. ENGELEN, C.P.A., De heer FOCQUIER, P.F.R., Mevr. HERMANS, M.D., De heer RENOTTE, Y.B.G., De heer SCHAILLEE, L.M., De heer SOENEN, J.F.F., Mevr. VAN DEN NOORTGATE, M.C., De heer VANDEWEYER, W.J.A., De heer VERBEKE, G.M.A., fiscaal deskundigen;

Mevr. MEKEIRLE, M.E., financieel en administratief deskundigen (afgeschafte graad);

Mevr. ADRIAENSEN, R.E.F., Mevr. BLONDEEL, L.J., De heer CLAERHOUT, E.-A., De heer CREYF, W.V.J., De heer DE MUL, A.T.L.L., De heer DE SLOOVERE, E.E.P., De heer DETHIER, F.J.F.A., De heer DE WIT, M.F.E., De heer DURNEZ, F.A., De heer HERPOELE, J.A.M., De heer HOUWEN, D.L.J., De heer M. HUGUES, J.A., De heer KELCHTERMANS, J.A.C.C., De heer LEPLAE, E.F., De heer LEUS, G.M.G., De heer PEETERS, P.L.J., De heer PEIL,L.J., De heer PIRARD, G.S.M., De heer PLEYERS, J.P., Mevr. PLYSON, O.M., Mevr. PRINSEN, L.L.J., Mevr. SMEESTERS, D.G.H., Mevr. STEURS, M.I.A., Mevr. TREKELS, A.-M.M.M., Mevr. VALLAEYS, M.-C.L.D., Mevr. VAN AERSCHOT, J.B.A., De heer VAN CAENEGEM, Y.F.L., Mevr. VAN DEN BERGHE, M.A.A., Mevr. VANHOUTTE, A.-M.C.L., De heer VAN PRAET, D.A.M., Mevr. VAN WONTERGHEM, L.E.R., De heer VERBEEREN, M.F.I., Mevr. VERHULST, A., Mevr. VISSERS, A.-M.F., adjunct-fiscaal deskundigen (afgeschafte graad);

De heer COVERS, A.V.R., De heer GEERAERTS, R.J.J., financieel deskundigen;

Mevr. GOETHALS, L.J.M., adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad).

Administratie der douane en accijnzen (Buitendiensten) De heer BOGAERT, F.E.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur;

Mevr. ALENBERGH, C.M.J., De heer BOTTELBERGS, E.G.M., De heer DE BRUYN, R., De heer DE JONCKHEERE, J.J.D., Mevr. DELOOF, H.H.M., De heer DEVROE, J.J.P., Mevr. ELSLANDER, M.O.M., De heer HENCKENS, L.D.R., De heer HOORNAERT, J.R., De heer KUYPERS, L.C.J., Mevr. LAVRYSEN, A.M.R.C., De heer POETS, C.M.A., De heer ROBERT, M.B.J., De heer SCHRANS, R.L.J., Mevr. VAN ENGELEN, B.J.L.M., Mevr. VANHERCK, J.A.A., De heer VAN POELVOORDE, R.G. De heer VAN WEERT, D.A., De heer VERHERLST, R.M., De heer VERRIJKEN, W.J.M., De heer VERSCHEUREN, P.E. De heer VERSIEREN, E.L.N., fiscaal deskundigen;

De heer BROCK, D.L.J., De heer POLLARIS, L.I.L.G., financieel en administratief deskundigen (afgeschafte graad);

Mevr. BEHAEGHE, C.A.R., Mevr. BUELENS, J.E., De heer GEERS, W.P.L., De heer PEERDENS, F.H.J., De heer VAN DE MAELE, K.R.L., adjunct-fiscaal deskundigen (afgeschafte graad).

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de registratie en domeinen (Hoofdbestuur) De heer BOGAERT, L.M.P.D., inspecteur bij een fiscaal bestuur.

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de belasting over de toegevoegde waarde (Hoofdbestuur) De heer JACOBS, P.J.-M.U., inspecteur bij een fiscaal bestuur.

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de registratie en domeinen (Buitendiensten) De heer BOUSSIER, Y.R., Mevr. STEVENS, M.A.R., Mevr. VAN ELSEN, C., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur;

Mevr. BERNAERTS, C., inspecteur bij een fiscaal bestuur;

De heer BEERTEN, S.L.J., De heer BLOMME, A.B., De heer BLOMME, I.P.B., Mevr. BROEKAERT, H.M.H., Mevr. DE MOERLOOSE, C.M., De heer MARICO, J.L.J., Mevr. MOERMAN, G.R.M., De heer PUT, M.J.R. Mevr. RASSALLE, L.A., De heer ROMBOUTS, J.H.E.M., De heer VERCRUYSSEN, G.T.M., fiscaal deskundigen;

De heer AARTSEN, F.J., Mevr. BRESSELEERS, A.M.T., Mevr. MASSART, F.C.M.R., Mevr. RENNEBOOG, M.-L.G., adjunct-financieel assistenten (afgeschafte graad).

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector van de belasting over de toegevoegde waarde (Buitendiensten) De heer VAN LANDUYT, P.P.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur;

De heer CLOOSTERMANS, R.J.R., Mevr. DE BONDT, A.M.F., De heer DE NEVE, F.E.G., Mevr. HUYS, F.C.C.J., Mevr. VERGAUWEN, P., inspecteurs bij een fiscaal bestuur;

De heer BRUYNINCKX, I.T.J., De heer CAUCHIE, V.F., De heer DE MUNCK, G.J., Mevr. HANSET, E.M.A.G., De heer LAMBRICHTS, L.J.E., De heer MAES, Y.J.M.J., De heer VAN DEN HEUVEL, L.L.A., De heer VERBRUGGEN, W.A.J., fiscaal deskundigen;

Mevr. HEYMAN, B., De heer VAN EEGHEM, W.C.E., Mevr. VAN MECHELEN, H.M.H., adjunct-fiscaal deskundigen (afgeschafte graad);

Mevr. VANHOVE, R.M.G., bestuurschef (afgeschafte graad).

Administratie van het kadaster (Buitendiensten) De heer APERS, T.A., De heer BLANCKAERT, J.G.C., De heer COSIJN, R.J., De heer GLORIEUX, H.C.J., De heer VAN DEN NOORTGATE, M.E.I., De heer VANNESTE, R.E.H., Mevr. VAN NEVEL, M.G.I., De heer VEKEMAN, G.M.G., fiscaal deskundigen;

De heer DELVOYE, W.W.N., De heer RONSMANS, G.J.G., adjunct-fiscaal deskundigen (afgeschafte graad).

Administratie van fiscale zaken De heer DE RAEVE, J.A., financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad).

De vermelde personen zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen vanaf 8 april 2006 hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^