Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 februari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, wordt het mandaat Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022105
pub.
12/02/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, wordt het mandaat van de heer PALSTERMAN, P., hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2009, in de hoedanigheid van werkend lid van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MEESTERS, K., benoemd bij genoemde Raad, de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2014, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^