Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 februari 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, dat uitwer Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022106
pub.
12/02/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 18 januari 2010, wordt eervol ontslag hun functies van leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer PROESMANS, H., werkend lid en aan de heer HUTSEBAUT, L., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, de heer HUTSEBAUT, L., in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer PROESMANS, H. en mevrouw GOETHALS, H., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer HUTSEBAUT, L., wier mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^