Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010, wordt ee Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022156
pub.
09/03/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2010, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Smet, A., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vanclooster, A., benoemd bij voornoemd Comité, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Smet, A., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^