Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Mevr. Sharon BEAVIS, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009059
pub.
03/02/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Mevr. Sharon BEAVIS, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Mevr. Evi DE CUYPER, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt de heer Lieven DE BLOCK, met ingang van 1 december 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^