Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 werd, met ingang van 1 juni 2011, Mevr. Julie Leonard, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginnemin Overee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011274
pub.
09/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 werd, met ingang van 1 juni 2011, Mevr. Julie Leonard, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 mei 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^