Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Secundair onderwijs De heer Leraar op het Athéné

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011021051
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad sluiten Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Secundair onderwijs De heer ALLARD, Christian Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2006.

Mevr. ANDOUCHE, Iris Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. BOURG, Nadine Louise Lina Maria Leraar op het Institut des Ursulines-La Madeleine te Doornik.

Ranginneming op 15 november 2004.

De heer DECONINCK, Jean Anselme Werkplaatsleider op de Ecole secondaire spécialisée mixte "Les Colibris" te Kain.

Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DEROUBAIX, Paul Henri Joseph Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 15 november 2010.

De heer KICQ, Christian Gaspard Eugène Joseph Ghislain Leraar op het Athénée royal de la Louvière te La Louvière.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer LECLERCQ, Denis José Marie Ghislain Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2008.

De heer MAROYE, Pierre Alex Elie Ghislain Administrateur van een autonoom internaat van de Franse Gemeenschap te Suarlée.

Ranginneming op 8 april 1999.

Mevr. PIERART, Brigitte Marie Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 15 november 2010.

De heer SIMELON, Paul Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2003.

De heer TINEL, Yves Didier Leraar op het Centre scolaire Saint-Louis te Luik.

Ranginneming op 8 april 1998.

De heer VANDER STAPPEN, Alain Michel Jules Jacques Marie Leraar op het Institut Notre-Dame te Fleurus.

Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. VERFAILLIE, Anny Eliane Arthur Leraar op de Ecole secondaire spécialisée mixte "Les Colibris" te Kain.

Ranginneming op 15 november 2007.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Basisonderwijs Mevr. LAMBORELLE, Sabine Jacqueline Francis Ghislaine Directrice op de Ecole communale de Spontin te Yvoir.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. LAURENT, Véronique Directrice op de Ecole fondamentale "Les Asters" P19-M21 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. LENGELE, Fabienne Joséphine Directrice op de Ecole communale de Dorinne te Yvoir.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer LEPOMME, Dominique Jacques Jules Directeur op de Ecole communale Jean Beulers (Bergen) te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. ROCHETTE, Liliane Ghislaine Marie Séraphine Clémentine Directrice op de Ecole communale de l'Ermitage te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

De heer TOMASETIG, Daniel Nicolas Raymond Directeur op de Ecole communale des Awirs te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2006.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Kunstonderwijs Mevr. CHAMPAGNE, Marie-Jeanne Leraar op het Conservatoire de Verviers te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2010.

Ze zal het burgerlijke ereteken voeren.

Ze nemen rang in de orde in op de datum vermeld tegenover hun naam.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^