Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022005
pub.
25/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2011022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2010022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer LANGENUS, A., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDER LINDEN, L., benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van de heer LANGENUS, A., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^