Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Dr. Leonard, J.-P., benoe Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022029
pub.
03/02/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt Dr. Leonard, J.-P., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij de Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de zorgverleners, vanaf 30 september 2010.

Bij hetzelfde besluit wordt Dr. Lemye, R., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de zorgverleners, ter vervanging van Dr. Moens, M., vanaf de dag van deze bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^