Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011 worden he 1° de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022105
pub.
17/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2011 worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2010, als leden van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : 1° de dames HUYGHEBAERT, C., PESSEMIER, L. en REGINSTER, N. en de heren DUPONT, P., LESNE, M. en NIESTEN, G., in de hoedanigheid van werkende leden en de dames DECLERCQ, A., DEVRIENDT, M.-J. en MACKEN, E. en de heren BOURDA, A. en HUTSEBAUT, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen; 2° de dames PEETERS, C.en VAN EECKHOUT, I. en de heren DEPOORTER, J., PEETERS, P. en VANSNICK, L., in de hoedanigheid van werkende leden en de dames GEUENS, A. en VANMECHELEN, E. en de heren HANQUART, G. en STRAETMANS, K., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van het apothekerskorps.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden bij voornoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2014 : 1° Mevr.VERSCHAEREN, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling; 2° de heer CHASPIERRE, A., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het apothekerskorps; 3° Mevr.WOUTERS, D., in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr.

DUVEILLER, V., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigsters van de representatieve beroepsorganisaties van de ziekenhuisapothekers.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^