Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat uitwerking heeft met ingang vanaf 1 a Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022177
pub.
26/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat uitwerking heeft met ingang vanaf 1 april 2011, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. VANMOERKERKE, C. Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VANDER LINDEN, L., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, bij genoemde Raad, als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie, ter vervanging van Mevr. VANMOERKERKE, C., wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^