Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, worden benoemd tot leden van de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022183
pub.
26/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, worden benoemd tot leden van de Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van een representatieve beroepsorganisatie van het geneesherenkorps, vanaf 30 september 2010, de dokters TROCH, Monique, BROSENS, Marc, DEHAES, Bart, LEONARD, Jean-Pol en VANDERICK, Jean, in de hoedanigheid van werkende leden en de dokters DELCORDE, Anne, KIRKOVE, Carine, BRYNAERT, Jean-Jacques, DEREME, Thierry en KIEBOOMS, Luc, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^