Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 m - De he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022186
pub.
30/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor ge sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 6 december 2010, in de hoedanigheid van leden van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van: - De heer WENS, J., in de hoedanigheid van werkend lid en de heren DE COSTER, P., HANS, G. en MORTIER, E., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten; - Mevr. BRUWIER, G. en de heren PAGE, G., SEUNTJENS, L. en VANDEN BUSSCHE, P., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren DE WOLF, D., LEFEBVRE, L., VAN DER SCHUEREN, Th. en VICTOR, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen; - De dames CEUPPENS, A., DUYCK, M., FABRI, V., GOOVAERTS, C., HUSDEN, Y. en VAN ROMPAEY, B. en de heren BOYDENS, J., COOLS, L., GALLOO, P., SUMKAY, F., VAN DEN OEVER, R. en VANSTECHELMAN, R., in de hoedanigheid van werkende leden en de dames BONNEWYN, C. en ZAMUROVIC, D. en de heren BAEYENS, P., BOLY, J., BRONCKAERS, J.-P., DE BETHUNE, X., DE SMET, F., DU BOIS, M., NELIS, G., OLIN, J., VAN DEN BREMT, Ch. en VAN DER MEEREN, I., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 5 december 2014 : - Mevr. POULIART, N. en de heren DELMEE, M., ROLAND, M. en VAN MEERBEECK, J., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren DESIR, D. en SCHEERLINCK, Th., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van Belgische universiteiten; - De heren MICHEL, L. en VERSTRAETE, A., in de hoedanigheid van werkende leden en de heren BOON, P. en DE WISPELAERE, J.-F., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van wetenschappelijke geneeskundige verenigingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^