Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat in werking treedt de Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022187
pub.
26/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. PEETERS, Cl.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. SEGERS, D., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid in bovengenoemde raad, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsorganisatie van het apothekerskorps, ter vervanging van Mevr. PEETERS, Cl., wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^