Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, wordt benoemd tot lid van de Technisc in de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022190
pub.
01/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers sluiten, wordt benoemd tot lid van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het geneesherenkorps, vanaf 30 september 2010 : in de hoedanigheid van werkend lid : algemeen geneeskundige : Dr. MARTENS, Richard.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot lid bij voornoemde raad, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van het geneesherenkorps, vanaf de dag van deze bekendmaking : in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid : geneesheer-specialist : Dr. VAGENENDE, Tim ter vervanging van Dr. DEBOIS, Jacques.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^