Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022464
pub.
10/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 december 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2011, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid bij de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering, verleend aan Mevr. Breynaert, Katleen.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. D'Hoker, Ilse, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Breynaert, Katleen, wier mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^