Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer MAHIEU Jean Luc, Fernand, Gast Directeur-gen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029511
pub.
18/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035719 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035721 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2010 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" sluiten Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer MAHIEU Jean Luc, Fernand, Gaston, Directeur-generaal op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Hij zal het burgerlijke ereteken voeren.

Worden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : De heer CRAPS Michel, Louis, François, Jean, Eerstaanwezend industrieel hoofdingenieur op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2008.

Mevr. GASSNER Marjorie, Beth, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2006.

De heer NGUYÑ-TRN Huy Informaticus op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Mevr. TRICOT Marie-Claire, Nelly, Berthe, Léona, Faculteitsgeaggregeerde op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2007.

De heer WOLFS José Luis Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Officier van de Leopoldsorde : De heer BECQUET Marc, Clément, Edmond, Joseph, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. BOUTIER Marie-Guy Hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 15 november 2002.

De heer BRION Jean-Pierre, Arsène, Charles, Richard, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2005.

De heer CHRISTOPHE Daniel, Clair, Nicolas, Emmanuel, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2005.

De heer CINCERA Michele, Pasquale, Claudio, Hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. COURTOIS Anne, Lucienne, Joséphine, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. DELANDTSHEER Anne, Madeleine, Yvette, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer DUBOIS Philippe, Ghislain, Gewoon hoogleraar op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. ENGLEBERT Annick, Régine, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2009.

De heer GEVENOIS Pierre Alain Docent ertoe gemachtigd de titel te voeren van Gewoon hoogleraar C op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. HAELEWYCK Marie-Claire, Marthe, Alida, Docent op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2007.

Mevr. HENRARD Nadine Docent op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. MORONCINI Aurora Teresa Docent op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer PEPERSACK Thierry, Marc, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2006.

De heer PREUMONT Marc, Edouard, Maurice, Gilbert, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2003.

De heer SCHYNS Michaël Hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer THIRION Nicolas Hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer WARMENBOL Eugène, Léopold, Charlotte, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2006.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Worden benoemd tot Ridder van de Leopoldsorde : Mevr. AELST Nicole, Jeanne, Emilienne, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer AMORISON Alexandre, Fabien, Informaticus op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer AZARKAN Mohamed Eerste assistent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. BORGERS Jeannine, Célestine, Gabrielle, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer BUYS Alain, André, Julia, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2005.

De heer CADET Marc Emile, André, Roger, Ghislain, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer DEBEIR Olivier, Dimitri, Eerste assistent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer DELGRANGE Olivier, Pierre-François, Ghislain, Eerste assistent op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. de SCOVILLE Claude, Emmanuelle, Germaine, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. DEVAUX Suzanne, Georgette, Marie, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DIDIER Joelle Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer DUCENNE Yves, Henri, André, Marie, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. GUISSARD Ode, Charlotte, Eerstaanwezend attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. HANTSON Anne-Lise Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer JEUKENNE José Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. LEFEVRE Nicole, Yvonne, Eveline, Ghislaine, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

De heer MINNE Pol Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2009.

De heer MONNIER Claude, Louis, Joseph, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer NONCLERCQ Denis, Pierre, Arthur, Ghislain, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2003.

De heer NTIBASHIRAKANDI Libérat Attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011 De heer PHILIPPET Jean Louis Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. STAQUET Anne, Géralde, Camille, Raymonde, Eerste assistente op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2008.

Mevr. TIHON Solange Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. TREMBLOY Marcelle, Lucienne, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. UBBIALI Angelina Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer VANDENBUSSCHE Guy Attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Ze zullen het burgerlijke ereteken voeren.

Ze zullen rang in de Orde innemen op de tegenover hun naam vermelde datum.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035719 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035721 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2010 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" sluiten Worden bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer GRIMMEAU Jean-Pierre, Daniel, Hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2008.

De heer LEROY Pascal Gewoon hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Worden benoemd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer HANZEN Christian Hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer LEDUC Bernard, Victor, Louis, Albert, Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer LEF'BVRE Alex, Oscar, Ghislain, Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2006.

De heer MICHEL Luc, Arthur, Marie, Albert, Gewoon hoogleraar op de « Université Catholique de Louvain te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming op 15 november 2006.

De heer PAYS Etienne, Jules, Ghislain, Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Worden bevorderd tot Commandeur van de Orde van Leopold II : De heer LINKOWSKI Paul, Jerzy, Tadeusz, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2008.

Mevr. TABAH Mireille, Juliette, Fernande, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2009.

Worden benoemd tot Commandeur van de Orde van Leopold II : De heer ANDRY Guy Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer CLUMECK Nathan Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DELINCE Philippe, Edmond, André, Joseph, Ghislain, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DELTENRE Paul, François, David, Alexandre, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. DE MAUBEUGE Josiane, Muriel, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer DE WAHA Michel, Joseph, Louis, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer GRENEZ Francis Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer GRIVEGNEE André-Robert, Lambert, Marie, Luc, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer HINSENKAMP Maurice, Georges, Docent ertoe gemachtigd de titel te voeren van Gewoon hoogleraar C op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

De heer LEBLICQ Yvon, Marie, Francis, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2006.

De heer LIBOUTON Jacques, Francis, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2006.

De heer MARESCHAL Michel Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2007.

De heer MELOT Christian, Armand, Germain, Ghislain, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer MINNE Pascal, Julien, Philippe, Docent ertoe gemachtigd de titel te voeren van Gewoon hoogleraar C op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer PUTZ Philippe, Armand, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2007.

De heer QUOISTIAUX Jean-Luc, Joachim, Auguste, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

De heer SAMYN Gilles, Bernard, Christian, Louis, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2009.

De heer SENER Abdullah Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2006.

De heer STIBBE Gérard, Philippe, Joseph, Gustave, Jacques, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer SVOBODA Michal Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer VANDENDRIS Michel, Fernand, René, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2006.

De heer VINCENT Jean Louis, Georges, Claude, René, Jules, Docent ertoe gemachtigd de titel te voeren van Gewoon hoogleraar C op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Worden benoemd tot Officier van de Orde van Leopold II : De heer CARPENTIER Dany Informaticus directeur op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. CLIQUET Jacqueline, Pauline, Henriette, Attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DE WEIRELD Guy, Fernand, Docent op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer LECLERCQ Bruno Docent op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer LOBRY Jacques, René, César, Emile, Docent op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2006.

De heer MASSART Thierry, Marc, Jean, Michel, Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2002.

De heer MILOJEVIC Dragomir Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. WALCZAK Dorota Docent op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Worden benoemd tot Ridder van de Orde van Leopold II : Mevr. ALLEMAN Tristan, Henri, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2003.

Mevr. ANZALONE Josephina Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. BAUWENS Véronique, Mariette, Marguerite, Ghislaine, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. BIANCO Tonina Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. CHANOINE Béatrice, Hélène, Cécile, Ghislaine, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. DOPCHIE Christine, Marie, Suzanne, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2005.

Mevr. FARIN Brigitte, Marie, Juliette, Eugénie, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

De heer FINET Marc, Alain, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer JOTTARD Jean, Armand, Arthur, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2000.

De heer KUBACKI Laurent, Daniel, Jean Pierre, Programmeringanalist op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer LAKOMY Michel, Stany, Joseph, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer LOHAY Etienne Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. MEEKERS Bénédicte, Fernande, Paule, Marie, Eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer RENARD Yves, Edgar, Joseph, Gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. ROGISTER Anne-Françoise Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer ROSOOR Marc, René, Ghislain, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer SARLET Michaël Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. SIMON Agnès, Renée, Julienne, Ghislain, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2001.

Mevr. STEPANOW Eugenya Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2003.

Mevr. THEUNENS Sabine Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer TOP Gérard, Gilbert, Joseph, Jules, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2002.

Mevr. VANDENABEELE Béatrice Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer VANTUYKOM Jean-Pierre, Hubert, Charles, Eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer WEYCKMANS Bruno Eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Ze zullen rang in Orde innemen op de tegenover hun naam vermelde naam.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035719 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035721 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2010 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" sluiten Worden bevorderd tot Grootofficier der Kroonorde : De heer DE COOMAN Serge Emeritus hoogleraar van de « Université Catholique de Louvain te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2004.

De heer MARTIAL Joseph Gewoon hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2010.

De heer ROMBOUTS Jean Jacques, Joseph, Ghislain, Emeritus hoogleraar van de « Université Catholique de Louvain te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2006.

Wordt benoemd tot Grootofficier der Kroonorde : De heer DEMOULIN Vincent Gewoon hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 15 november 2010.

Wordt bevorderd tot Commandeur der Kroonorde : De heer BASTIN Jean Marie Eerstaanwezend industrieel hoofdingenieur op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Worden benoemd tot Commandeur der Kroonorde : De heer DEGREZ Gérard Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer DONCKIER Julian, Eddy, Fernand, Marie, Emile, Gewoon hoogleraar op de « Université Catholique de Louvain te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming op 8 april 2007.

De heer LOURYAN Stéphane, Minas, Michel, Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2007.

De heer MARTIN Alain, Henri, Alfred, Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

De heer PAGANO Giuseppe Hoogleraar op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2007.

De heer PIRLOT Marc, Gaston, Nestor, Ghislain, Gewoon hoogleraar op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2003.

De heer SAMII Alexandre Hoogleraar op de « Université Catholique de Louvain te LOUVAIN-LA-NEUVE. Ranginneming op 8 april 2005.

De heer SEKKAT Khalid Gewoon hoogleraar op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer SEUTIN Vincent Hoogleraar op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

Worden bevorderd tot Officier der Kroonorde : Mevr. de KLERK Dominique, Jeanne, Eerste attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2010.

Mevr. VISTE Michèle, Marie, Françoise, Eerstaanwezend attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Officier der Kroonorde : De heer BALASSE Alain, Joseph, Armand, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2005.

Mevr. DEQUESNE Joëlle, Andrée, Alice, Eerstaanwezend attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer DUBOIS Yvon, Georges, Roger, Industrieel hoofdingenieur op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer LEGRAIN Marc, Joseph, Nicolas, Meester assistent op de Haute Ecole de Namur » te NAMEN. Ranginneming op 8 april 2005.

Mevr. LENAERTS Ann, Clémentine, Edouardine, Eerstaanwezend attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

De heer MULLER Robert, Nicolas, Henry, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 1997.

De heer MVUDI MWANGA Amédée Eerstaanwezend attaché op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer VANDEN EYNDE Jean Jacques, Alain, Maurice, Ghislain, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2002.

Mevr. VANDER ELST Luce, Alida, Ghislaine, Louise, Werkleider op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2010.

Worden bevorderd tot Ridder der Kroonorde : De heer BOUCHAHR Abdesselam Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2009.

De heer CASTERMANT Bernard, Jean, Maurice, Joseph, Ghislain, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Mevr. CHARELS Nadine, Florentine, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2009.

Mevr. DE WEERDT Dominique Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2010.

De heer DULFENEERS Claude, René, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2009.

Mevr. HAVENITH Joëlle, Jeannine, Alberte, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Mevr. LACHAPELLE Gaëtane, Léa, Emilia, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2009.

Mevr. LAURENT Marianne, Jeannine, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

De heer MAGIS Yves, Emile, Jean, Marie, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

De heer MASSART Claude, Roland, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2008.

Mevr. MERTENS Dominique, Irma, Jacques, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 15 november 2009.

De heer NURTANTIO Wahyudi Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2011.

Mevr. REMACLE Adrienne, Lucienne, Claudine, Ghislaine, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

De heer VERCRUYSSE Vincent, Marie, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming als titularis van deze nieuwe onderscheiding op 8 april 2010.

Worden benoemd tot Ridder der Kroonorde : Mevr. ANZIL Adriana, Graziella, Gianna, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. AURIA Pasqua, Pascaline, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. BEERNAERT Annette, Marie, Blanche, Yvonne, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2009.

De heer BRAS Georges Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. CARLIER Marie-Anne Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. DE COOMAN Marie-Thérèse, Joséphine, Jeanne, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2000.

Mevr. DRAMAIX Françoise, Freda, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2002.

Mevr. GILLIOT Nicole, Léonce, Emilie, Berthe, Mireille, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 1999.

De heer HAUTAIN Bernard, Jacques, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2002.

Mevr. LECOMTE Christiane, Fernande, Estelle, Hélène, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2006.

De heer LION Jacques, André, Jean, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 15 november 2001.

De heer MALOTEAU Régis, Gaston, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

De heer MASSAER Luc, Marie, Louis, Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2000.

Mevr. NICAISE Anne Marie, Léa, Louisa, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. RODRIGUEZ RODRIGUEZ Maria Del Carmen Eerste gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. SPADARI Nelly, Francine, Jeannine, Loetitia, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2002.

De heer SPANOUDIS Konstantinos Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. VAN BEECK Nadine Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2001.

Mevr. VANDERBORGHT Linda, Catharina, Irena, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. WIBOU Dominique, Thérèse, Rita, Marie, Gespecialiseerd hoofdbeambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2007.

Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer DE GRANDE Marc, Paul, Lucien, Eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2010.

De heer DELYE Emmanuel Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte op de « Université de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2011.

De heer HENNETON André, Marcel, Adolphe, Ghis, Gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. SLACHMUYLDERS Marie-Thérèse, Françoise, Eerste gespecialiseerd beambte op de « Université libre de Bruxelles » te 1050 BRUSSEL. Ranginneming op 15 november 2001.

De heer SOUPART Jacques, Arthur, Léon, Ali, Gespecialiseerd beambte op de « Université de Mons » te BERGEN. Ranginneming op 8 april 2005.

Ze zullen rang in de Orde nemen op de tegenover hun naam vermelde datum.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^