Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt eervol ontslag uit - Wordt mevro

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011206347
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 5 december 2011, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt eervol ontslag uit haar mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid, verleend aan Mevr. Marianne COLLIN; - Wordt mevrouw Lieve SCHUERMANS benoemd ten titel van werkend lid van hetzelfde Beheerscomité van de sociale zekerheid, ter vervanging van Mevr. Marianne COLLIN; - Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid, verleend aan de heer Ruben LECOK; - Wordt de heer Patrick D'HONDT benoemd ten titel van plaatsvervangend lid van hetzelfde Beheerscomité van de sociale zekerheid, ter vervanging de heer Ruben LECOK.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^