Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Carrière van de attachés voor internationale samenwerking. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2012 worden de stagiairs, hierna vermeld in de orde van hun rangschikking opgemaakt volgens het totaal der punten behaald in het werv Het be

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015196
pub.
20/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière van de attachés voor internationale samenwerking. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2012 worden de stagiairs, hierna vermeld in de orde van hun rangschikking opgemaakt volgens het totaal der punten behaald in het wervingsexamen van attachés voor internationale samenwerking en het examen voor vaste benoeming, op de datum van 1 september 2012, vast benoemd in de derde administratieve klasse van de carrière van de attachés voor internationale amenwerking : Myriam Bacquelaine, Eric De Muynck, Eric Willemaers en Hannelore Delcour.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^