Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022462
pub.
27/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Van Driessche, Rudolf.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Dehaes, Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd comité, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de geneesheren, ter vervanging van de heer Van Driessche, Rudolf, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^