Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, dat uitwerking Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022473
pub.
27/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2012, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer VANDEN BRANDE, Alfons, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MENSAERT, Antoon, benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer VANDEN BRANDE, Alfons, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^