Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2012

Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8842 van 23 maart 2012, wordt kolonel **** ****. ****, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van generaal-majoor.

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012202985
pub.
28/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2012-06-28

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8842 van 23 maart 2012, wordt kolonel **** ****. ****, op 26 maart 2012 benoemd in de graad van generaal-majoor.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^