Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt Mevr. Julie Mahiels, licentiate in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang Bij kon

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000068
pub.
28/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel sluiten wordt Mevr. Julie Mahiels, licentiate in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 januari 2013.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel sluiten wordt Mevr. Nele Vermander, licentiate in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, met ingang van 1 januari 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^