Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State Benoeming tot assessor bij de Afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt het mandaat van assessor bij de Afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Marc Rigaux, hoogleraar aan de Faculteit Rechts

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000446
pub.
05/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State Benoeming tot assessor bij de Afdeling wetgeving Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013203758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende d type koninklijk besluit prom. 12/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2013 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 12/06/2013 pub. 11/07/2013 numac 2013024246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiering toekent aan de geïntegreerde diensten v sluiten wordt het mandaat van assessor bij de Afdeling wetgeving van de Raad van State van de heer Marc Rigaux, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^