Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 worden, met ingang van de bekendmaking van dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad, tot leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Ban - de heer

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003253
pub.
29/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 worden, met ingang van de bekendmaking van dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad, tot leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België benoemd : - de heer Robert Andersen, de heer Paul Catrice, de heer Jean-Marie Nelissen Grade wier mandaat, overeenkomstig artikel 333 van het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, wordt beperkt tot drie jaar; - de heer Filip Van Volsem, de heer Dirk Schoeters, de heer Henri Bartholomeeussen wier mandaat, overeenkomstig artikel 36/8, § 5, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, geldt voor een duur van zes jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^