Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2013

Rijksdienst voor Pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheers - De heer TA

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022028
pub.
25/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor Pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt verleend aan de heer VAN DAELE, Daniel. - De heer TAMELLINI, Jean-François, wordt benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties, ter vervanging van de heer VAN DAELE, D., wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^