Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022524
pub.
15/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 11 september 2013, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer BOBENRIETH, Edwin, werkend lid en aan mevr. MONTEN, Christel, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, Mevr. UMBACH, Ingrid, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer VAN TIELEN, Rudy, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk de heer BOBENRIETH, Edwin en Mevr. MONTEN, Christel, wier mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^