Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022642
pub.
03/03/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer DEBUSSCHE J.-C. eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van het technisch comité voor de preventie van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer DESSAIN B. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de werkgevers, ter vervanging van de heer DEBUSSCHE J.-C., wiens mandaat hij zal voltooien.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^