Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. - Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt aan de heer Piet - Wordt de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013200051
pub.
14/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. - Ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 18 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2012206132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012206828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze type koninklijk besluit prom. 18/12/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel sluiten, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt aan de heer Pieter TIMMERMANS eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie; - Wordt de heer Ivo VAN DAMME benoemd ten titel van werkend lid van hetzelfde Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, ter vervanging van de heer Pieter TIMMERMANS, wiens mandaat hij zal voleindigen. - Wordt aan de heer Ivo VAN DAMME eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie; - Wordt Mevr. Alice DE FAUW benoemd ten titel van plaatsvervangend lid van hetzelfde Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, ter vervanging van de heer Ivo VAN DAMME, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^