Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. Vanhoonacker, Isabelle, geboren op 9 januari 1965, eerstaanwezend assistent van de Nederlandse ta Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021032
pub.
27/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. Vanhoonacker, Isabelle, geboren op 9 januari 1965, eerstaanwezend assistent van de Nederlandse taalrol bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt de heer Delvaux, Luc, geboren op 9 juni 1959, assistent-stagiair bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, in een betrekking van de Franse taalrol bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 14 augustus 2013 wordt Mevr. Bourguignon, Catherine, geboren op 16 oktober 1984, vast benoemd als attaché in de klasse A1 bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in een betrekking van de Franse taalrol.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 december 2013 wordt Mevr. Wellens, Véronique, geboren op 19 maart 1975, vast benoemd als attaché in de klasse A1 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 april 2013 wordt de heer Samyn, Yves, geboren op 12 maart 1972, eerstaanwezend assistent in de proefperiode bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van de Nederlandse taalrol.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 dat uitwerking heeft op 1 maart 2013 wordt Mevr. De Ceukelaire, Marleen, geboren op 19 november 1963, eerstaanwezend assistent in de proefperiode bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van de Nederlandse taalrol.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^