Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Muls, Bénédicte, geboren op 13 februari 1982, met ingang van 16 oktober 2013 vast benoemd tot attaché "Expert in documtenrestaura Bij Konin

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021033
pub.
27/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Muls, Bénédicte, geboren op 13 februari 1982, met ingang van 16 oktober 2013 vast benoemd tot attaché "Expert in documtenrestauratie" in de klasse A1 bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Bij Koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt de heer Dekoninck, Wouter, geboren op 14 september 1974, eerstaanwezend assistent in de proefperiode bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 april 2013 bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij Koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Vandeperre, Nathalie, geboren op 1 augustus 1970, assistent-stagiair in proefperiode bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 april 2013 bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2013 wordt Mevr. Heyvaert, Vanessa, geboren op 15 augustus 1979, met ingang van 1 november 2013 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot eerstaanwezend assistent in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2013 wordt de heer Fettweis, Michael, geboren op 24 september 1962, met ingang van 1 november 2013 bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot eerstaanwezend assistent in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep I "Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2014 wordt de heer Boudin, Mathieu, geboren op 26 juni 1974, met ingang van 1 januari 2014 bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot assistent-stagiair in een betrekking van de klasse SW1 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijk dienstverlening".

Bij ministerieel besluit van 11 januari 2014 wordt de heer Fransen, Bart, geboren op 30 april 1973, met ingang van 1 januari 2014 bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot werkleider in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader. De betrokkene wordt ingedeeld bij de activiteitengroep II "Wetenschappelijk dienstverlening".

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de heer Van Strydonck, Marcus, geboren op 6 november 1951, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van eerstaanwezend assistent bij het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium, met ingang van 1 februari 2013 bij dezelfde instelling bevorderd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW3 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014 wordt de heer De Backer, Hugo, geboren op 10 oktober 1958, wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut, met ingang van 1 februari 2013 bij dezelfde instelling bevorderd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW3 met de titel van eerstaanwezend werkleider.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014 wordt Mevr. Lauwaert, Brigitte, geboren op 10 april 1956, eerstaanwezend assistent in de proefperiode van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ingang van 1 januari 2013 bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014 wordt de heer Rapagnani, Giovanni, geboren op 28 februari 1981, met ingang van 1 januari 2014 vast benoemd tot attaché in de klasse A1 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^