Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022089
pub.
26/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. VANDEN, BOSSCHE, Nicole.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MAROY, Frédéric, benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. VANDEN BOSSCHE, Nicole, wier mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^