Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022103
pub.
24/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2013, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. CROMMELYNCK, Anja, werkend lid en aan de heer NIESTEN, Godfried, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verzekeringsinstelling, de heer DEBBAUT, Bernard, in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. GOETHALS, Heidi, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk Mevr. CROMMELYNCK, Anja, en de heer NIESTEN, Godfried, wier mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^