Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 april 2014
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2 Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022165
pub.
29/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2014, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid bij de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer KESENNE, Jos.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer JOOS, Tom, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer KESENNE, Jos, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2018.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^