Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van Bij hetzelfde be

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022207
pub.
28/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen". - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014018179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 25/07/2014 numac 2013012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2010 houdende toekenning van presentiegelden aan de leden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2014 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2014, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. PRADE, Amandine, werkend lid en aan Mevr. JAUMOTTE, Anne-Marie en de heer HELLINGS, Johan, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemd Beheerscomité, Mevr.

WAUTELET, Christine, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling en Mevr. DEWAELE, Anne en de heer SOMVILLE, Marc, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzorgingsinstellingen, ter vervanging respectievelijk de dames PRADE, Amandine en JAUMOTTE, Anne-Marie en de heer HELLINGS, Johan, wiens mandaat zij zullen voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^