Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 de hee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022271
pub.
25/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014 : de heer WATERSCHOOT K., als voorzitter van het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij; wordt hernieuwd als lid van het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, voor een termijn van zes jaar ingaande op 15 oktober 2014, het mandaat van : 1) De heren RUYSSERS S.en MAERTEN C., in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de reders ter koopvaardij. 2) Mevr.DE SMEDT C. en de heren VICTOR I., KERKHOF J. en OPDELOCHT R., in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zeelieden ter koopvaardij.

Bij hetzelfde koninklijk besluit worden de Mevrn VAN ECHELPOEL N. en SMIT S., benoemd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 15 oktober 2014, als leden van het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, in de hoedanigheid van vertegenwoordigsters van de representatieve organisaties van de zeelieden ter koopvaardij.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^