Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 juli 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze be Bij het

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022406
pub.
24/07/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. MOREAU Bénédicte.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer GIACCIO Christophe benoemd in de hoedanigheid van werkend lid, bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. MOREAU Bénédicte, voor een termijn verstrijkend op 31 december 2020.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^